Maak kans op een cadeaubon t.w.v. Fl. 500,00 van Rottumhuys Caribbean

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vul de vragenlijst in

Maak kans op een cadeaubon t.w.v. Fl. 500,00 van Rottumhuys Caribbean

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vul de vragenlijst in

Maak kans op een cadeaubon t.w.v. Fl. 500,00 van Rottumhuys Caribbean

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vul de vragenlijst in

Maak kans op een cadeaubon t.w.v. Fl. 500,00 van Rottumhuys Caribbean

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vul de vragenlijst in

Maak kans op een cadeaubon t.w.v. Fl. 500,00 van Rottumhuys Caribbean

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vul de vragenlijst in

Maak kans op een cadeaubon t.w.v. Fl. 500,00 van Rottumhuys Caribbean

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vul de vragenlijst in

Your best option for Green Living

Er wordt op dit moment een plan voor een nieuwe duurzame, veilige woonwijk ontwikkeld, Hofi Vidanova, gelegen ten noorden van Schelpwijk. De doelstelling van Hofi Vidanova is het creëren van een duurzame en comfortabele wijk met een heldere infrastructuur. De wijk is vormgegeven als een verzameling van hofjes die samen een community vormen die door de bijzondere opzet sociale veiligheid en maatschappelijke cohesie biedt. Daarnaast zijn de villas, die onder architectuur gebouwd worden, aantrekkelijk, comfortabel en betaalbaar.

Unique selling points van Hofi Vidanova zijn o.a. de ruime opzet van het verkavelingsplan, het ontwerp van de woningen en de aandacht voor duurzaam gebruik van water, energie en (bouw)materialen. Het gebruik van de juiste materialen en de toepassing van energiebesparende technologieen geeft als extra voordeel zelfvoorzienende villas die betaalbaar zijn in onderhoud en gebruik. Men streeft ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van inheemse bomen en planten als beschaduwing and landscaping waarbij ook methoden voor natuurlijke inflitratie van hemelwater in de grond en opvang en hergebruik van (hemel)water worden toegepast.

In het masterplan van Hofi Vidanova is verder rekening gehouden met o.a.:

  • Functionaliteit en flexibiliteit: in het ontwerp van de huizen heeft men veel aandacht besteed aan de positionering van de belangrijke functies zoals o.a. slapen, wonen en koken. De huizen zijn flexibel en eenvoudig uit te breiden.
  • Cultuur: de woningen zijn dusdanig ontworpen dat het een verrijking van de belevingswaarde teweeg brengt en ontmoetingen in, rond en buiten het huis gefaciliteerd worden door o.a. het implementeren van het 'Shared Space' principe.

Eindresultaat: Een unieke woonwijk met een duidelijk herkenbaar imago.

Wij zijn benieuwd naar uw mening wat betreft de opzet van deze nieuwe woonwijk. De basis opzet van de wijk ligt vast. Waar het kan, worden woonwensen mogelijk gemaakt. Wij willen aan de hand van een aantal vragen toetsen of Hofi Vidanova uw interesse gewekt heeft om een woning of kavel te kopen. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld. Alle informatie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.