Leef slim, duurzaam en betaalbaar

Wees bewust van je woon en leefomstandigheden.
Dit zijn belangrijke aspecten voor je eigen gevoel van veiligheid en vertrouwdheid.

Virtuele ervaring

Hoe ziet mijn toekomstige huis eruit?

Indicatieve calculatie

Wat kost het allemaal?

Unique selling points

Welke zijn de unique selling points (USP)?

Hòfi Vidanova

Over ons

Onze visie: Wij dragen bij aan duurzame creatie van woningplezier.

Onze missie: Wij ontwikkelen duurzame woningen met hoogwaardige ‘smart’ voorzieningen voor doelgroepen die bewust en tegen redelijke kosten hun levenskwaliteit willen blijven verbeteren.

Veel gestelde vragen

De grootte van de huizen varieert tussen de 75 m2 (100 m2 met veranda inbegrepen) en 90 m2 (125 m2 met veranda inbegrepen).

De appartementen zullen tussen de 70 m2 en 85 m2 zijn.

Terreinen voor zelfbouw zullen tussen de 450 m2 en 1115 m2 zijn.

Momenteel kunnen wij nog geen prijzen bekendmaken omdat we nog niet gereed zijn om met de bouwwerkzaamheden te starten. Bovendien zijn er nog steeds kosten die moeten worden berekend, in verband met de bezuinigingen voor de bewoners.

De focus van deze buurt is intergenerationeel, wat impliceert dat het project beschikbaar is voor alle groepen van de samenleving, niet slechts voor een groep met een bepaald inkomen of leeftijdscategorie. Het is de bedoeling om een buurt te creëren die een weerspiegeling is van onze gemeenschap. De doelgroepen zijn: starters, “young professionals”, “empty nesters” en mensen meer op leeftijd (gepensioneerden).

Nee, het zal niet dezelfde stijl zijn als in Jan Thiel, in de zin dat de veiligheid van Hòfi Vidanova gecontroleerd zal worden door middel van een hoofdingang met camera’s. Er zullen openbare recreatiegebieden beschikbaar zijn. Bovendien zal het niet mogelijk zijn om met hoge snelheid door de straten in de “hòfi’s” te rijden; de voetganger heeft voorrang. Dit zal een wijk worden en niet een verkavelingsplan.

SMART houdt het volgende in:

  1. WiFi in de wijk.

De WIFI in de wijk is een voorziening voor wat betreft data voor de gehele wijk. Het maakt daarbij niet uit waar men zich in de buurt bevindt en/of wie men is (bewoner of niet). Alle bewoners in de wijk zullen te allen tijde internetverbinding hebben. Gezien het feit dat het om glasvezels gaat, betreft het hier een internetverbinding van hoge kwaliteit.

  1. Snelle verbinding door “fiber to the home” .

Er zal een apparaat worden geplaatst die de verbinding voor het desbetreffende huis kan regelen. Het is dan niet nodig om te gaan graven ingeval er sprake is van een nieuwe “provider”.

  1. Energiebesparing voor de straatverlichting met het systeem van AMLI.

De straatverlichting zal aangesloten worden op een SMART systeem van AMLI; hierdoor zal de bediening en controle van de straatverlichting op afstand kunnen worden geregeld. Met dit systeem kan er energie worden bespaard doordat er zuiniger/effectiever gebruik wordt gemaakt van de verlichting. Ongeregeldheden kunnen worden opgespoord ingeval van uitval van verlichting en er kan ook een noodsignaal bij calamiteiten of viering worden afgegeven. Het gaat om LED-verlichting, wat nog meer zal bijdragen aan energiebesparing.

  1. Camera’s en sensoren om verdachte bewegingen te detecteren.

De camera’s kunnen op afstand een signaal ontvangen om een verdachte beweging op te sporen dan wel te volgen. Verder is het systeem uitgerust met gezichtsherkenning ingeval er actie ondernomen moet worden ingeval er sprake is van kwade bedoelingen bij personen. De sensoren detecteren gelijk als er sprake is van een verdachte beweging en als er een object zich in de straal van de sensor bevindt.

Duurzaamheid houdt in:

1. De huizen hebben dakisolatie en ramen met shutters.
De dakisolatie is het meest
belangrijkste, doordat dit ervoor zorgt dat het huis fris blijft binnen zonder dat de zonnestralen binnen warm maken. Verder heeft elk huis ramen die op verschillende wijzen kunnen worden geopend om frisse wind binnen te laten en te ventileren, zonder angst voor ongewenst bezoek.

2. Duurzame energie.
Elk huis heeft zonnepanelen om een deel van de energie te produceren die door de bewoner wordt gebruikt. Voor wat betreft de wijk, de stroom voor de straatverlichting, de pompen en de hidrophore (voor drinkwater), zullen er zonnepanelen worden geplaatst aangesloten op batterijen, bij de ingang van de wijk.

3. Opvangen van regenwater.
Regenwater wordt op woningniveau opgevangen en opgeslagen.  Regenwater wordt ook in de groene gebieden opgevangen, die als buffer dienen in regenperiodes, om te voorkomen dat het water te snel wegstroomt.

4. Het afvalwater zal gescheiden worden in grijs en zwart afvalwater.
Grijswater van de woningen (grijswater is al het water van een huishouden, uitgezonderd het water van toiletten en de keuken) zal gezuiverd worden en hergebruikt worden voor bevloeiing van het openbaar groen.