Fase 1 van het bouwproject

Na jarenlange voorbereiding is uiteindelijk het startsein gegeven in oktober 2021.

Het betreft een grondgebied van 36 hectare ten noorden van woonwijk Schelpwijk, dat aan een indrukwekkend noordelijk gelegen groengebied grenst. Dit groengebied heeft de bestemming conserveringsgebied en zal hiervoor ook immer behouden blijven.

De werkzaamheden voor realisatie van het bouwproject zijn zodanig gepland, dat de aanleg van de infrastructuur in twee (2) fasen plaats zal vinden, waarvan fase 1 vanaf de Oostzijde start en fase 2 daarna doorloopt tot de Westzijde; 60% van infrastructuur behoort tot fase 1.

Geplande ontwikkelingen:

  • 396 kavels, waarvan 150 verkocht zullen worden aan diegenen die hun eigen huis willen bouwen
  • Op de overige 246 kavels zullen er door Vidanova woningen worden gebouwd van verschillende modellen en omvang. Van de groeiwoningen met (2) slaapkamers tot en met huizen met drie (3) kamers en uitbreidingsmogelijkheden.
  • Er zullen ook 64 appartementen voor verhuur worden gebouwd op 2 grote percelen grond
  • Zodra meer dan 50% van infrastructurele werkzaamheden zijn voltooid, zal de bouw in 4 series van de eerste 150 woningen starten in fase 1, verdeeld in verschillende ‘hofjes’ van 23 tot 43 woningen.
  • In de komende jaren worden er nog 96 woningen bijgebouwd, die bij fase 2 behoren. Mocht alles volgens plan verlopen, dan zullen de eerste 150 woningen, inclusief de appartementen, binnen 2- 2 ½ jaar (uiterlijk medio 2025) voltooid zijn. De verwachting is dat alle 246 woningen in een periode van niet langer dan vijf (5) jaar gereed zullen zijn.

Woningtypen

Er worden 5 verschillende woningtypen aangeboden. De verkoopprijzen van het grootste deel van deze woningtypen zullen variëren tussen ANG 325K en ANG 650K. Verder zullen de voorlopige prijsindicaties voor terreinen  variëren tussen ANG 125K en ANG 365K.

Wind/water/energie

De kavels zijn zodanig ontworpen dat alle woningen gebouwd zullen worden, met maximale circulatie en gebruik van de Noordoost passaatwind. Ligging van de groengebieden is zodanig dat bomen de windrichting en luchttemperatuur beïnvloeden, met het doel om een frissere wind te genereren in deze nieuwe ‘bario’. De woningen zullen geïsoleerd worden om energie en kosten te besparen. Er zullen speciale materialen worden gebruikt om warmte te beheersen. De woningen zullen wind regulerende ramen hebben, die windcirculatie toelaten in het hele huis wanneer dat gewenst is. Alle huizen worden afzonderlijk, voor rekening van Aqualectra, gekoppeld aan zonnepanelen. Zeer belangrijk is dat er rekening is gehouden met klimatologische oriëntatie; zo zijn slaapkamers niet op de zon ontworpen.

De hellingen in de wijk worden niet plat afgegraven om funderingen te maken voor de huizen die tegen de heuvelrug worden gebouwd. Zo wordt erosie en wateroverlast bij regen in de toekomst voorkomen. De natuurlijke vegetatie wordt ook gespaard en zal niet verwijderd worden terwijl grote bomen worden behouden ter beperking van de opwarming. Rond en onder deze bomen worden ontmoetingsplekken ontworpen, bijvoorbeeld om te picknicken of te sporten, zodat recreatie ook de volle aandacht krijgt.

Regenwater belandt in riolen die het water naar het oosten leiden, maar voordat dit gebeurt zal het regenwater eerst naar speciale wateropvang gebieden worden geleid, waarmee ook wateroverlast voor de huidige wijk Schelpwijk wordt tegengegaan.

In het proces van het bouwproject is het zeer belangrijk dat deze ontwikkeling de zekerheid zal bieden dat elke fase stelselmatig voltooid wordt; van begin tot eind. Het is daarbij cruciaal dat de nieuwe bewoners geen last zullen krijgen van de nog te bouwen woning series.

De bewoner kan zelf later beslissen een aantal opties voor zijn rekening te laten uitvoeren, te weten regenbak en zwembad. Een carport wordt met de woning opgeleverd.

Hòfi Vidanova biedt woningen voor middenklassers in onze gemeenschap. Te denken valt niet alleen aan de groep mensen die relatief jong zijn en hun startwoning willen kopen, maar ook aan gevorderde “young professionals”, gepensioneerden en volwassenen die alleen achter zijn gebleven nadat de kinderen het huis zijn uitgegaan (de zgn. empty nesters). 

Mede dankzij de “smart” opties zoals internet met hoge snelheid en Hòfi Wifi wordt de leefbaarheid van Hòfi Vidanova aanzienlijk vergroot. Een optische vezelkabel zal voor een goede kwaliteit en hoge snelheid van internet zorgen voor alle bewoners.

Vidanova heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met nutsbedrijf Aqualectra en haar dochter bedrijf Aqualectra Multi Utility(AMU), voor het implementeren van innovatieve processen van opwekking en verbruik van elektriciteit. Straatverlichting wordt aangesloten op het AMLI-systeem, wat energiebesparend is, de veiligheid van de wijk verhoogt en sneller ingrijpen mogelijk maakt in gevallen van storingen.

Straatverlichting wordt op zonne-energie aangesloten evenals de pompen voor de recycling van grijswater, bedoeld voor irrigatie van de vegetatie in openbare ruimten.

De woningen krijgen allemaal “fiber to the home” hebben hierdoor altijd zekerheid van een hoge snelheid van dataverkeer, en de dataleverancier kan zelf worden gekozen.

De wegen in de hofjes zijn alle bestemd als woonerf, dit wil zeggen dat de voetganger altijd voorrang heeft op gemotoriseerd verkeer waarvoor de maximumsnelheid 15km/uur bedraagt. Op de hoofdwegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Elk hofje zal worden aangeduid met een bekend verkeersbord “woonerf” en een hofje is mede door de inrichting duidelijk een gebied waar voetgangers voorrang hebben.

De wijk biedt genoeg speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplaatsen voor ouderen en jongeren.

De wijk biedt daarvoor:

  • Groengebieden om te recreëren in het algemeen met zitplaatsen en wandelpaden. Ook worden alle straten voorzien van bomen steeds aan beide zijden van de weg.
  • Sportfaciliteiten waaronder basketbal, volleybal, diverse openlucht gymtoestellen
  • Speeltoestellen voor kinderen
  • Wijktuintjes

De wegen worden niet overgedragen aan de overheid. Het onderhoud hiervan wordt van Vereniging van Eigenaren (VVE) met verplichte deelname van eigenaren van kavels. Via de koopakte wordt voor deze verplichting getekend. De VVE voert het operationeel en financieel beheer uit van de wijk, en brengt daarvoor een maandelijkse fee in rekening, die momenteel geschat wordt op Nafl 200,- — Nafl 250,- per maand. De hiertoe van toepassing wordende algemene bepalingen zijn in de maak.