Privacy statement

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens

Hofi Vidanova hecht veel belang aan je privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vind je informatie over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van je gegevens noemen we het ‘verwerken’ van jouw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Hofi Vidanova houdt zich bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving. 

Heb je vragen?

Heb je algemene vragen over je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via onze website [email protected] 

Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 26 september 2022.