Over Hòfi Vidanova

Hòfi Vidanova: Voor duurzaam en slim leefgenot

Hòfi Vidanova is een solide investeringsproject dat opgezet is voor het ontwikkelen van slimme, duurzame en efficiënte woningen ten noorden van de woonwijk Schelpwijk. De totale ontwikkeling kost circa 150 miljoen gulden, over een 6-jarige periode (2021 – 2027) en wordt volledig gefinancierd door de Stichting Pensioenfonds Vidanova.

Het doel is om in deze periode een nieuwe woonwijk te ontwikkelen waarmee ook honderden banen worden gecreëerd. Ook na afronding van het project zal er sprake zijn van permanente werkgelegenheid voor onder meer onderhoud van het groengebied en toezien op veiligheid in de buurt. De unieke aspecten van dit woonproject worden onder de koppen fase 1 en 2 nader omschreven.

Meer over Vidanova

Collectieve pensioenen

Individuele levensverzekeringen

Pensioenbeheer

Bankaire diensten