Frequently asked questions

De grootte van de huizen varieert tussen de 76 m2 (109 m2 met veranda inbegrepen) en 133 m2 (207 m2 met veranda inbegrepen). 
De appartementen zullen tussen de 70 m2 en 85 m2 zijn. 
Terreinen voor zelfbouw variëren tussen de 450 m2 en 750 m2.
De duurzaamheidsaspecten kunnen significante kostenbesparingen opleveren voor de bewoners, met name in het energie- en waterverbruik en de datacommunicatie.

De focus van deze buurt is intergenerationeel, niet slechts voor een groep met een bepaald inkomen of een bepaalde leeftijdscategorie. Het is de bedoeling om een buurt te creëren die een weerspiegeling is van onze gemeenschap. De doelgroepen zijn: starters, “young professionals”, “empty nesters” gepensioneerden.

Nee, het zal niet dezelfde stijl zijn als in Jan Thiel, in de zin dat de veiligheid van Hòfi Vidanova gecontroleerd zal worden door middel van een hoofdingang met camera’s. Er zullen openbare recreatiegebieden beschikbaar zijn. Bovendien zal het niet mogelijk zijn om met hoge snelheid   door de straten in de “hòfi’s” te rijden; de voetganger heeft voorrang. Dit zal een wijk worden en niet een verkavelingsplan.

SMART houdt het volgende in:

 1. WiFi in de wijk
  De WiFi in de wijk is een voorziening voor wat betreft data voor de gehele wijk. Het maakt daarbij niet uit waar men zich in de buurt bevindt en/of wie men is (bewoner of bezoeker). Alle bewoners in de wijk zullen te allen tijde internetverbinding hebben.  Gezien het feit dat het om glasvezels gaat, betreft het hier een internetverbinding van hoge kwaliteit.
 2. Snelle verbinding door “fiber to the home”
  Er zal een schakel-installatie worden geplaatst die de gewenste providers verbinding voor het desbetreffende huis kan regelen. Het is dan niet nodig om weer te gaan graven ingeval er sprake is van een nieuwe “provider”.
 3. Energiebesparing voor de straatverlichting met het systeem van AMLI
  De straatverlichting zal aangesloten worden op een SMART systeem van AMLI; hierdoor zal de bediening en controle van de straatverlichting op afstand kunnen worden geregeld. Met dit systeem kan er energie worden bespaard doordat er zuiniger/effectiever gebruik wordt gemaakt van de verlichting. Onregelmatigheden kunnen worden opgespoord ingeval van uitval van verlichting en er kan ook een noodsignaal bij calamiteiten of viering worden afgegeven. Het gaat om LED-verlichting, wat nog meer zal bijdragen aan energiebesparing.
 4. Camera’s en sensoren om verdachte bewegingen te detecteren
  De camera’s kunnen op afstand een signaal ontvangen om een verdachte beweging op te sporen dan wel te volgen. Verder is het systeem uitgerust met gezichtsherkenning ingeval er actie ondernomen moet worden wanneer er sprake is van kwade bedoelingen bij personen. De sensoren detecteren direct een verdachte beweging of een object die zich in de straal van de sensor bevindt. Security wordt een combinatie van Smart en conventioneel via surveillance.

Duurzaamheid betreft o.a:

 1. Isolatie
  De huizen hebben dakisolatie en ramen met shutters. De dakisolatie is het belangrijkste, doordat dit ervoor zorgt dat het huis fris blijft binnen zonder dat de zonnestralen binnen warm maken. Verder heeft elk huis ramen die op verschillende wijzen kunnen worden geopend om frisse wind binnen te laten en te ventileren, zonder angst voor ongewenst bezoek.
 2. Duurzame energie
  Elk huis heeft 5 zonnepanelen om een deel van de energie te produceren die door de bewoner wordt gebruikt, duurzame energie zorgt ook voor de stroom voor de straatverlichting, de grijswater pompen en de hidrophoor (voor drinkwater).
 3. Opvangen van regenwater
  Regenwater wordt in de groene gebieden opgevangen, die als buffer dienen in regenperiodes, om te voorkomen dat het water te snel wegstroomt.
 4. Het afvalwater zal gescheiden worden in grijs en zwart afvalwater
  Grijswater van de woningen (grijswater is al het water van een huishouden, uitgezonderd het water van toiletten en de keuken) zal in de wijk zelf gezuiverd en hergebruikt worden voor bevloeiing van het openbaar groen.

Deze maakt data beschikbaar voor eenieder zonder dat er een directe aansluiting benodigd is op de “fiber optic” kabel. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van diensten, zoals Whatsapp en Messenger. Het is echter niet mogelijk om hiermee bijvoorbeeld een film te bekijken.

Eenieder zal maandelijks een bijdrage dienen te betalen voor de gebruikelijke gemeenschappelijke diensten. Deze bijdrage zal onder meer gebruikt worden om de kosten voor de WIFI te dekken.

Ja, dat is mogelijk. Uw droomhuis zal wel moeten voldoen aan de nog uit te brengen regels van Hòfi Vidanova, de zogenaamde “regels van het verkavelingsplan”. Hòfi Vidanova kan verschillende huismodellen aanbieden, als onderdeel van een totaalconcept voor de buurt.

Vidanova Groep biedt haar klanten en mogelijk nieuwe klanten hypotheken alsmede verzekeringen tegen gunstige voorwaarden, zeker voor degenen die hun pensioen verzekerd hebben bij het Pensioenfonds van Vidanova.

Ja, de wijk krijgt een beveiligde ingang met sensoren en camera’s op verschillende strategische punten die eventuele onregelmatigheden kunnen opsporen.

Overal waar meer huizen worden gebouwd en meer mensen gaan wonen, zal dat leiden tot meer verkeer. De hoeveelheid huizen in Hòfi Vidanova zal ertoe leiden dat er meer verkeer zal zijn maar niet overmatig, vanwege toegangswegen. Het is zo bedacht dat in de wijk zelf sprake zal zijn van rustige straten.

De wijk zal twee ingangen hebben, één via Kaya Kokolishi en de ander via de weg naar Rancho.

Ja, de wijk biedt genoeg speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplaatsen voor ouderen en jongeren.

Ja, in de bouwplannen zijn gemeenschappelijke ruimten opgenomen voor de wijk. Verder zal er in elke ‘hòfi’ een plek/gebied worden gecreëerd welke zal dienen als ontmoetingsplaats voor de bewoners.

Dit is nog niet bekend; de gedachte is wel om dit zo voordelig mogelijk te houden voor de doelgroepen, geschat op Nafl 250,00 – Nafl 300,00 per maand. Er zal wel voor worden gezorgd dat de woonkosten in de wijk lager zijn dan in min of meer vergelijkbare wijken, dit mede vanwege de duurzame en smart applicaties.