Wat houdt duurzaamheid aspecten in bij Hòfi Vidanova?

Zonnepanelen

Zonnepanelen zullen een belangrijke rol vervullen in het Hòfi Vidanova project. Zonnepanelen verzorgen niet alleen de stroom voor de woningen zelf, maar ook voor de straatverlichting, en voor de pompen die zorgen voor de irrigatie in de wijk. Alle huizen worden voorzien van zonnepanelen. Dit zorgt voor flinke besparingen op energieverbruik.

De openbare verlichting zal op zonnepanelen met energieopslag werken. Deze worden zichtbaar middels een bijzondere entree-inrichting van de wijk.

Zonnepanelen zijn een slimme investering. Zonnepanelen hebben een zeer positief effect op de waarde van je huis. Maar natuurlijk is het meest belangrijke een lagere energierekening. De investering leidt tot beduidend lagere verbruikskosten van elektra.

Grijswater

Al het water van een huishouden, uitgezonderd het water van de toiletten en keuken, is grijswater. Het grijswater wordt gezuiverd via ultramoderne apparatuur en wordt hergebruikt voor bevloeiing van het openbaar groen. Ook regenwater wordt opgevangen in groene gebieden. Dit draagt bij aan het milieu en komt daarmee ook ten goede van de bewoners.

Er wordt geïnvesteerd in een installatie van een ultramoderne rioolwaterzuiveringsunit, een eenvoudig maar efficiënt proces dat weinig jaarlijks onderhoud vereist. Het systeem combineert alles wat de wijk nodig heeft om al het grijsafvalwater te zuiveren, terwijl het discreet en geurvrij blijft. Het is stabiel en duurzaam.

Smart Wifi

De door Aqualectra Groep aangelegde data en telecommunicatie-infrastructuur maakt internet van hoge kwaliteit en snelheid mogelijk. Hierdoor ontstaat: “Wifi di Bario” dat betekent overal in de wijk is de wifi beschikbaar. Kinderen maar ook ouderen kunnen altijd thuis of in het park van de beste kwaliteit wifi genieten. Hoge kwaliteit wifi is uitermate belangrijk en daardoor een vereiste van deze tijd. 

Internet

Binnen de wijk worden de glasvezelkabels gelegd voor een Fiber to the Home, Passive Optical Network (“FttH”/”PON”) door Aqualectra Multi Utility en Aquatil ten behoeve van dataverkeer en telecommunicatie. Middels een Open Acces Network (OAN) kunnen alle internetproviders hierop aansluiten, de zgn. Optical Distribution Frame (ODF). Het blijft daarmee een vrije keuze van de bewoners voor welke provider ze kiezen.

Duurzaamheid

In samenwerking met het Nederlandse instituut “The Institute for the Future of Living” (IFL) is het concept “duurzaamheid” uitgewerkt in een aantal deelprojecten op basis van used cases.

Door duurzaamheid op wijkniveau te tillen, is duurzaamheid beter haalbaar middels vernieuwende (gemeenschappelijke) uitwerkingen, die ook de sociale cohesie bevorderen. Deze uitwerkingen komen de bewoners ten goede, door de bijdrage aan het milieu met een veel groenere omgeving, en door besparingen die bewoners zullen hebben op energie-en waterverbruik. Daarnaast zal ook de omgeving van de bewoners veel leefbaarder worden door de duurzaamheidsmaatregelen.

De zonnepanelen leveren behalve stroom voor de woningen, ook stroom voor de straatverlichting en voor de pompen die zorgen voor de irrigatie in de wijk.

Een andere grote infrastructurele investering in duurzaamheidsvoorzieningen betreft de speciale onderlaag voor wegen, die lijdt tot langere levensduur van de wegen en minder weg onderhoudt.

Door grootschalige privaat gefinancierde duurzame ontwikkeling en investering, ontstaat voor het eerst op Curaçao en dan ook nog op deze schaal een SMART wijk, een living lab, die straks een voorbeeld zal zijn voor de wijken van de toekomst.

De voordelen van duurzaamheid komen ten goede aan de kopers, die lagere woonlasten zullen hebben en comfortabeler gaan wonen.

Kosten efficiëntie

De duurzaamheidsmaatregelen komen de bewoners ten goede, zowel door de bijdrage aan het milieu als door besparingen die bewoners zullen hebben op energie- en waterverbruik

Bewoners besparen mede door toepassing van zonne- energie op energiekosten en vergroten het woongenot door goed geïsoleerde woningen met een groot overstek, waardoor de woningen veel koeler worden en blijven.

Bewoners besparen in energiekosten door de meegeleverde zonnepanelen met een totaal vermogen van ca. 10 kWh. Zie ook voorbeeldscenario’s onder de paragraaf “Zonnepanelen”.

Bewoners zullen indien gewenst regenwater kunnen hergebruiken door een wateropslag systeem.

Bewoners besparen op kosten voor internetverbinding, vanwege een gezamenlijk aanpak op hòfi niveau, waarbij een veel hogere kwaliteit en snelheid wordt geleverd.

Ecologische mogelijkheden

Hoge isolatiewaarden, doordat alle woningen op de wind worden gebouwd en het opvangen van regenwater voor het besproeien van groengebieden zijn enkele van de vele ecologische karakteristieken die in Hòfi Vidanova zal dragen.

Community center

Deze verkeert in de ontwerpfase. Dit complex zal kunnen voorzien in verschillende gebruiksmogelijkheden en diensten, zoals recreatie en vergaderruimtes.