You are currently viewing MINI CONFERENTIE; LOKAAL DUURZAAM INVESTEREN | de case: Hòfi Vidanova

MINI CONFERENTIE; LOKAAL DUURZAAM INVESTEREN | de case: Hòfi Vidanova

Vidanova organiseerde op vrijdag 13 januari 2023 een speciale mini conferentie getiteld ‘lokaal duurzaam Investeren: de case Hòfi Vidanova’. Het event vond plaats in SAMBIL en was erop gericht om verder te investeren in samenwerking in duurzaamheid met haar stakeholders. Daarnaast werd men geïnformeerd over de laatste stand van zaken binnen het project Hòfi Vidanova.

Stakeholders waren goed vertegenwoordigd met een stevige mix van participanten uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen zoals het UoC, KORPODEKO, & CTB, aangevuld met interne stakeholders uit de Vidanova-groep zelf: de Vidanova bank, het Pensioenfonds, en Life-verzekeringen.

Hofi Vidanova | Mini conferentie: Lokaal Duurzaam Investeren

De insteek van de mini-conferentie was Xperience. Deelnemers gingen dan ook vanaf de start hands-on aan de slag met het thema duurzaamheid via de ‘Possible World Experience’. Middels deze sustainability game, overgewaaid uit Japan met wereldwijd al meer dan 250.000 deelnemers, konden deelnemers spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid in de praktijk betekent. Het belang van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, van samenwerking en het nemen van actie waren allen onderdeel van de ‘game-ervaring’. Middels dit event is Vidanova de eerste organisatie in de dutch caribbean die de corporate versie van deze game heeft uitgeprobeerd, nu op Curaçao.

Tijdens het event was er ook gelegenheid tot input vanuit de deelnemers. Men ging in gesprek over het verder uitbouwen van de samenwerking en ook werd ingegaan op het concept van Hòfi Vidanova als een living lab: een project waarin ‘lessons learned’ worden gedeeld met het veld om een zo groot mogelijk spin-off effect te creëren. Freddy Curiel, directeur Vidanova Real Estate Development: bij Hòfi Vidanova gaat het om het neerzetten van een succesvol real estate project, waarbij wordt voldaan aan de eisen van ROI en dekkingsgraad. Maar bij dit project gaat het ook om kennisdeling en inspiratie tot duurzaam bouwen, wonen en leven. Dat maakt dit heel bijzonder.

Bijzonder was ook de afsluiting van het programma. Aan het eind werd door de weduwe van schrijver wijlen George Curiel, de hernieuwde druk van het boek ‘The Three levels of Sustainability’ gepresenteerd aan Vidanova. Het boek werd in ontvangst genomen door de waarnemend voorzitter van het Vidanova Pensioen Fonds, dhr Alberto ‘Chos’ Romero.

Het boek ‘The Three levels of Sustainability’ – door de schrijver wijlen dhr. George Curiel

Hòfi Vidanova Xperience Center SAMBIL De mini conferentie viel samen met het realiseren van een belangrijke mijlpaal in het project, namelijk de opening van Hòfi Vidanova Experience Center te SAMBIL. Personen die als koper interesse hebben in het project kunnen hier terecht voor verdere informatie en een betere ‘look and feel’ van het project. Contact kan via www.hofividanova.com.