You are currently viewing VIDANOVA BEVESTIGT VERTROUWEN IN CURAÇAO

VIDANOVA BEVESTIGT VERTROUWEN IN CURAÇAO

Hòfi Vidanova is solide en duurzame investering

WILLEMSTAD – Het heeft jarenlang geduurd om een geschikt grondgebied te vinden voor Hòfi Vidanova, een grootschalig huizenbouwproject op Curaçao dat binnenkort van start gaat. Het heeft ook veel tijd in beslag genomen om een goed plan op tafel te leggen, dat aan alle eisen voldoet inclusief de veranderende doelstellingen als gevolg van vernieuwingen. Het moment is rijp om in het laatste kwartaal van 2021 het startsein te geven voor het begin van Hòfi Vidanova.

Het betreft een grondgebied van 36 hectare ten noorden van woonwijk Schelpwijk, dat aan een indrukwekkend groengebied grenst. Dit groengebied zal behouden blijven. Vidanova is vastbesloten om een succesvol project te presenteren, met eveneens een indrukkend bouwproject met een wijkmodel voor Curaçao. Vernieuwing, natuurbewustzijn en duurzaamheid zijn belangrijke knelpunten in de ontwikkeling van deze nieuw ‘bario.’ Het is ook logisch dat met de bouw een enorme boost aan de Curaçaose economie wordt geleverd, met honderden nieuwe banen, zeker in deze moeilijke tijden. Met dit blijft het deviezenniveau van Curaçao behouden en komt Vidanova verplichtingen na van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, om 60% van de verplichtingen lokaal te investeren.

Hòfi Vidanova beschikt over:

  • 396 kavels, waarvan 150 verkocht zullen worden aan diegenen die hun eigen huis willen bouwen
  • Op de overige 246 kavels zal er woningen worden gebouwd van verschillende modellen en omvang. Van de groeiwoningen tot en met huizen met drie (3) slaapkamers met uitbreidingsmogelijkheden
  • Er zullen ook 64 appartementen worden gebouwd
  • De werkzaamheden zijn zodanig gepland, dat het infrastructuur in twee (2) fases plaats zal vinden, waarvan fase 1 vanaf de Oostzijde start en daarna fase 2 die doorloopt tot het Westen; 60% van infrastructuur behoort tot fase 1.
  • Zodra 50% van infrastructurele werkzaamheden zijn voltooid, begint de bouw van de eerste 100 woningen, verdeeld in verschillen ‘hofjes’ van 23 tot 43 woningen.
  • In de komende jaren worden er nog 96 woningen bijgebouwd, die bij fase 1 behoren. Mocht alles volgens plan verlopen, dan zullen de eerste 190 woningen in drie (3) jaar voltooid zijn, inclusief de appartementen. De verwachting is dat alle 266 woningen in een periode van vijf (5) jaar gereed zullen zijn.

Wind/water/energie

De kavels zijn zodanig ontworpen dat alle woningen gebouwd zullen worden, met maximale circulatie en gebruik van de Noordoost passaatwind. Ligging van het groengebied zal gecreëerd worden, dat bomen de windrichting bepalen, met het oog om een frissere wind te garanderen in de nieuwe ‘bario’. Er zal speciale materialen worden gebruikt, om warmte te onderdrukken. De woningen zullen speciale ramen hebben, die windcirculatie toelaten in hele huis. De huizen zullen ook voorzien zijn van zonnepanelen Zeer belangrijk is dat er rekening is gehouden met klimatologische oriëntatie; zo zijn slaapkamers niet op de zon ontworpen.

Nabij liggende heuvels worden niet plat gemaakt om funderingen te maken van de huizen die tegen de heuvelrug worden gebouwd. Zo wordt erosie en wateroverlast in de toekomst voorkomen bij regen. De natuurlijke vegetatie wordt ook gespaard en zal niet verwijderd worden en blijven grot bomen behouden ter bescherming van de zon. Rond deze bomen worden trouwens gebieden ontworpen om te zitten en om te picknicken zodat recreatie ook de volle aandacht krijgt.

Regenwater belandt in riolen dat op zijn beurt naar speciale reserveringsgebieden afstroomt en zeker geen wateroverlast aan de huidige Schelpwijk zal veroorzaken. Elk huis heeft de mogelijkheid om regenwater in een eigen regenbak op te vangen.

In het proces van het bouwproject van Vidanova is het zeer belangrijk dat de ontwikkeling de zekerheid zal bieden dat elke fase voltooid wordt; van begin tot eind. Het is cruciaal om te voorkomen dat de nieuwe bewoners geen last krijgen van de nog te bouwen fases. 

Woningen zullen een gemiddelde oppervlakte hebben 70m² met twee (2) slaapkamers, met mogelijke uitbreiding tot 100m² met drie (3) slaapkamers; ook zijn er modelwoningen van twee (2) onder één kap. Voor de oudere bewoners met beperkte mobiliteit worden de begane grond woningen aangeboden met de nodige aanpassingen, zodat men rustig en makkelijk zowel in de woning als buiten in het groengebied kunnen vertoeven.

Hòfi Vidanova biedt ook woningen voor de middenklassers in onze gemeenschap, denkende aan de groep mensen die relatief jong zijn en hun startwoning willen kopen, maar ook aan de jong professionals, gepensioneerden en volwassenen die alleen achter zijn gebleven nadat de kinderen het huis zijn uitgegaan. Mede dankzij de smart opties zoals internet met hoge snelheid en Hòfi Wifi wordt Hòfi Vidanova een vernieuwde geschikte wijk.

Vidanova heeft onlangs ook een overeenkomst gesloten met nutsbedrijf Aqualectra en Aqualectra Multi Utility, voor het implementeren van innovatieve verbruik van elektriciteit en water en zo zal er een optische vezel kabel voor een goede kwaliteit en hoge snelheid van internet zorgen voor alle bewoners. Straatverlichting wordt aangesloten op het systeem van AMLI, wat energiebesparend is, de veiligheid van de wijk verhoogd en kan er sneller gehandeld worden in gevallen van storingen. De woningen zullen ook goed geïsoleerd worden om energie en kosten te besparen. Straatverlichting wordt op zonnepanelen aangesloten evenals de pompen voor de recycling van grijswater, bedoeld voor irrigatie van de vegetatie.

Hòfi Vidanova behelst een investering van meer dan 100 miljoen gulden en volledig gefinancierd door het Pensioenfonds van Vidanova, met een duur van vijf (5) a zes (6) jaar. Gedurende deze 5 a 6 jaren waarbij de wijk ontwikkeld wordt, worden en circa 200 banen gecreëerd. Ook na afronding zal er sprake zijn van permanente werkgelegenheid waarbij een aantal mensen op permanente basis belast zullen zijn met onder meer onderhoud van het groengebied en toezien op veiligheid in de buurt.

Curaçao oktober 2021