You are currently viewing VIDANOVA INVESTEERT MEER DAN 100 MILJOEN GULDEN IN GROOTSCHALIG HUIZENBOUWPROJECT

VIDANOVA INVESTEERT MEER DAN 100 MILJOEN GULDEN IN GROOTSCHALIG HUIZENBOUWPROJECT

WILLEMSTAD – Stichting Pensioenfonds Vidanova gaat de komende vijf (5) jaren meer dan 100 miljoen gulden investeren in Hòfi Vidanova, een grootschalig huizenbouwproject met om en nabij 400 innovatieve betaalbare huizen.

Vidanova heeft met Hòfi Vidanova een groot project voorbereid waarmee miljoenen guldens in de Curaçaose economie geïnvesteerd worden. Het betreft een belegging waarmee een nieuwe wijk is ontworpen in het Noorden van Schelpwijk.

Zoals andere fondsen moet Vidanova investeren, om zodanig het kapitaal te behouden en te vergroten en daardoor de verplichtingen aan de deelnemers na te komen. Voorgeschreven is dat 60% van de voorziening lokaal geïnvesteerd moet worden.

“Het project Hòfi Vidanova past precies in de doelen van het fonds,” volgen Freddy Curiel een lid van het Vidanova bestuur. “Met een investering van meer dan NAf. 100 miljoen gaat pensioenfonds Vidanova een moderne ‘bario’ bouwen met om en nabij de 400 huizen en appartementen van middelklasse. 

De wijk krijgt het karakter van een ‘hòfi’ of hofje zoals bedoeld met een plantage. Het gebied krijgt per groep van woningen veel groen zodat de bewoners van de natuur kunnen genieten.”

Algemeen directeur Charlene Alberto van Vidanova verzekert dat het een belangrijke investering is voor het fonds welke tegelijkertijd een grote boost zal geven aan de economie van Curaçao, met het creëren van honderden banen

Met het project wordt meer dan 200 banen geschapen gedurende meer dan vijf (5) jaren en wordt de huidige woningnood verzacht. “Maar het zal niet alleen gedurende het bouwproject banen creëren   ook daarna zal Hòfi Vidanova meer permanente werkgelegenheid aanbieden.”

Zodoende zal Hòfi Vidanova een positieve bijdrage leveren aan de socio-economische ontwikkeling van het eiland van Curaçao. Het project gaat in het laatste kwartaal van 2021 van start.

In samenwerking met deskundigen heeft Vidanova een plan gecreëerd voor een wijk waarin woningen ontworpen zijn die duurzaamheid garanderen met maximale benutting van zon en wind. Hòfi Vidanova heeft een eigen water recycle systeem van grijs water, opdat het hergebruikt kan worden als irrigatie in de groene omgeving. Dit maakt het project ook heel uniek.

Ook zal uiterst gebruik van zonenergie en regenwater gemaakt worden, ten behoeve van meer groen rond het project. Technisch adviseur Zarja Garmers licht verder toe dat het grootschalig bouwproject, definitief rekening zal houden met de oude Schelpwijk gebied om zo min mogelijk bouwlast te voorkomen. Er zal geen zware voertuigen met bouwmateriaal dwars door Schelpwijk rijden en ook zal er zo min mogelijk stofoverlast ontstaan.

Hòfi Vidanova zal vernieuwende betaalbare woning op de markt brengen, voor verschillen groepen in den gemeenschap, variërend van de jongen professionals tot de ouderen die alleen verder moet wonen nadat het ouderlijk huis uit zijn. Ook voor de zogenaamde ‘digital nomads’ en de overige burgers die in een moderne wijk willen wonen met een goede Hòfi Wifi verbinding, is Hofi Vidanova ideaal

Algemene veiligheid van de bewoners is ook zeer belangrijk en daardoor wordt het gebied met vernieuwende camera- en andere beveiligingssystemen bewaakt. Ook worden straten met drempels gebouwd, met extra moderne systemen om de snelheid in de wijk te controleren. Dit met het oog op de veiligheid in de buurt

Nutsbedrijf Aqualectra, die ook een belangrijke aangesloten bedrijf is van pensioenfonds Vidanova, is een cruciale partner in het project.  Aqualectra zal moderne en duurzame concepten invoeren, om de primaire behoeften van de bewoners te waarborgen.

Stichting Pensioenfonds Vidanova wil eenieder bedanken voor het tot stand brengen van dit project.